Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter inom

  • Plan- och byggväsendet
  • Vissa trafikfrågor
  • Upplåtelse av offentlig plats och torghandel
  • Miljöbalken

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26 

Telefon: 0155-380 00 (växel) 
registrator

Inge Ståhlgren (S)
Ordförande
Telefon: 070-345 77 52
Inge Ståhlgren

Nils Erik Selin
Tf Miljö – och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0155-381 44
Nils Erik Selin

Agnetha West
Sekreterare
Telefon: 0155-381 12
Agnetha West

Kontakt för sidan: Kommuncenter