Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter inom

  • Plan- och byggväsendet
  • Vissa trafikfrågor
  • Upplåtelse av offentlig plats och torghandel
  • Miljöbalken

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7 

Telefon 0155-380 00
Kommun

Tommy Karlsson (S)
Ordförande

Camilla Norrgård Sundberg
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef

Telefon 0155-383 35

Agnetha West
Sekreterare
Telefon 0155-381 12

Kontakt för sidan: Kommuncenter