Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter inom

  • Plan- och byggväsendet
  • Vissa trafikfrågor
  • Upplåtelse av offentlig plats och torghandel
  • Miljöbalken

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7 

Telefon 0155-380 00
Kommun

Inge Ståhlgren (S)
Ordförande
Telefon 070-345 77 52

Nils Erik Selin
Miljö – och samhällsbyggnadschef
Telefon 0155-381 44

Agnetha West
Sekreterare
Telefon 0155-381 12

Kontakt för sidan: Kommuncenter