Kultur - och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verkställigheten av kommunens kultur-, fritids- och turistverksamhet och fullgör kommunens åliggande för bibliotekslagen och lotterilagen.

Kultur-och fritidsnämnden svarar för följande verksamheter:

  • Kulturell verksamhet för barn och vuxna
  • Fritidsverksamhet för barn och vuxna
  • Stöd och bidrag till föreningar och studieförbund
  • Verksamheten i skolbibliotekscentral och skolbibliotek

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kultur– och fritidsförvaltningen
613 81 Oxelösund  

Besöksadress 
Allaktivitetshuset Koordinaten
Järntorget 7-9  

Telefon 0155-380 00 
Kommun

Patrik Renfors (V)
Ordförande
Telefon 070-537 91 99

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef
Telefon 0155-383 56

Agnetha West
Sekreterare
Telefon 0155-381 12

Kontakt för sidan: Kommuncenter