Kultur - och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verkställigheten av kommunens kultur-, fritids- och turistverksamhet och fullgör kommunens åliggande för bibliotekslagen och lotterilagen.

Kultur-och fritidsnämnden svarar för följande verksamheter:

  • Kulturell verksamhet för barn och vuxna
  • Fritidsverksamhet för barn och vuxna
  • Stöd och bidrag till föreningar och studieförbund
  • Verksamheten i skolbibliotekscentral och skolbibliotek

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kultur– och fritidsförvaltningen
613 81 Oxelösund  

Besöksadress:
Allaktivitetshuset Koordinaten
Järntorget 7-9  

Telefon: 0155-380 00 (växel) 
registrator

Patrik Renfors (V)
Ordförande
Telefon: 070-537 91 99
Patrik Renfors

Conny Zetterlund
Kultur- och fritidschef
Telefon: 0155-383 56
Conny Zetterlund

Agnetha West
Sekreterare
Telefon: 0155-381 12
Agnetha West

Kontakt för sidan: Kommuncenter