För dig som är förtroendevald

Hantering av läsplattor

Till höger hittar du vår användarmanual för läsplattorna, där kan du hitta beskrivningar och manualer för:

  • Komma igång med läsplattan
  • Accesspunkter och andra uppkopplingsfrågor
  • Hämta hem kallelsen
  • Använda dokumentläsaren
  • Lägga till e-post

För support är du välkommen att kontakta kansliet på vardagar under arbetstid. Kansliet ger ej support till privata appar eller andra funktioner som ej har med ditt uppdrag som förtroendevald att göra. 

Förlorad arbetsförtjänst

Om du arbetar och vill begära ersättning för din förlorade arbetsinkomst använder du blanketten Intyg för förlorad arbetsinkomst.

Du behöver bara fylla i den under följande förutsättningar:

  • Det är första gången du begär förlorad arbetsinkomst
  • Vid byte av arbete
  • Vid förändrad lön

Tänk på att den senaste inskickade blanketten är underlag för utbetalning av förlorad arbetsinkomst, ansvaret för att senaste förändring är inskickad ligger på dig som förtroendevald.

Vid kurstillfällen och beredningar med mera, som är utöver nämnd och styrelsesammanträden finns blanketten Begäran om förlorad arbetsinkomst för annat än sammanträde

Förtroendemannaregister

I förtroendemannaregistret finns uppgifter på samtliga politiker och nämnder/ styrelser.

Minimikravet på vad som visas på hemsidan är ditt namn och partiförteckning. För övriga uppgifter behövs ett medgivande som kansliet begär in vid ditt tillträdande som ledamot/ ersättare.

Det är viktigt att vid ändring av adress, e-post och telefonnummer att du som förtroendevald kontaktar kansliet med dina nya uppgifter, så att vi kan nå dig. 

Utbildning

Nu finns ett utbildningsmaterial för nya förtroendevalda som påbörjar sitt uppdrag under pågående mandatperiod. Ta kontakt med kansliet för att boka in ett utbildningstillfälle. Utbildningen kan ges enskilt eller i grupp.

Kontakt för sidan: Kommuncenter