Övriga aktiviteter under veckan

Tid och plats för de olika punkterna hittar du i programmet, klicka här.

 • Utbildningar och inspirationsföreläsningar inom digitalisering för kommunanställda
 • Medverkan på näringslivsdagen
 • Tipspromenad där du scannar QR-koder
 • Läs dagstidningar och magasin digitalt på Koordinaten
 • Inspirationsföreläsningar på webben
 • TV-spel på Sjötången och Björntorp för de boende
 • Internetkurs för nyanlända
 • Hur fungerar Kustbostäders digitala bostadstorg
 • Hur fungerar e-tjänsten för förskola och skola
 • LAN
 • Kommuncenter visar sin nya digitala arbetsplats

Kontakt för sidan: Kommuncenter