E-tjänstportalen

E-tjänster är en service för medborgare och företag att uträtta olika kommunala ärenden direkt via dator, mobiltelefon eller liknande oavsett tidpunkt. En e-tjänsteplattform är därmed en webbplats där vi både utvecklar och tillgängliggör e-tjänster för medborgarna och företagen. E-tjänsteplattformen Automaten infördes i Nyköping och Oxelösund under hösten 2015.

Vinsterna med att ha en sammanhållen e-tjänsteplattform är att vi får en enhetlig utformning av e-tjänsterna, att tjänsterna kan hittas på ett och samma ställe samt att det tydligt framgår att det är kommunen som är avsändare. Att utarbeta e-tjänster för att erbjuda en bättre service är också ett mål i kommunstyrelsens verksamhetsplan år 2016

Prioritering av vilka e-tjänster vi ska börja med har gjorts utifrån en enkät där medborgarna har kommit med förslag på vilka e-tjänster de skulle vilja ha. Under 2016 räknar vi med att presentera 20 nya e-tjänster vilket kommande år ska efterföljas av många nya e-tjänster. 

Här hittar du e-tjänsteportalen

Kontakt

Frida Appelkvist
IT-strateg
0155-381 43

Åsa Camara
Webbstrateg
0155-380 78

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter