Appar

Att använda appar gör det enklare att hitta rätt information direkt i surfplattan eller mobilen. Under digitaliseringsveckan lanserar vi två appar: 

  • AivoMenu - App för matsedeln. Här kan du läsa matsedeln för kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Ladda ner appen AivoMenu i din mobil. 

  • Mobilearn - informationstjänst för nyanlända. Myndighetsinformationen som finns i programmet är översatt till arabiska, persiska, engelska och somaliska. Tigrinja kommer framöver. Vi hoppas att programmet ska hjälpa nyanlända att få korrekt information på ett tidigt stadie vilket i sin tur ger en snabbare integrationsprocess.

    Det finns även möjlighet för kommunen att ta fram specifik information kring kommunens specifika rutiner som vänder sig till nyanlända som språkcenter kan översätta. Vi tror att detta kan underlätta integrationsarbetet i vår kommun. 

Kontakt

Frida Appelkvist
IT-strateg
0155-381 43

Åsa Camara
Webbstrateg
0155-380 78

Kontakt för sidan: Kommuncenter