Omvärldsspaning

 • Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras.
 • Många myndigheter är i framkant när det gäller digitalisering i Sverige men kommunerna behöver jobba mer med att möta upp medborgarnas förväntningar.
 • Sverige halkar efter mer och mer i världen, inte för att Sverige inte utvecklas digitalt utan för att andra länder utvecklas så otroligt mycket snabbare. Troligtvis behövs gemensamma standarder tas fram i Sverige för att kunna öka på digitaliseringstakten.
 • Vi behöver samarbeta i mycket större utsträckning, kommuner emellan, för att komma framåt. Vi behöver ge varandra draghjälp och komma överens om standarder.
 • Vi behöver bygga en organisation som är agil/föränderlig och som lätt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar. Den tekniska utvecklingen går fort och vi behöver snabbt kunna anpassa organisationen.
 • Vi måste tänka smart. Vi behöver gå från att göra "saker rätt" till att göra "rätt saker".
 • Vi behöver både jobba långsiktigt med visioner och långsiktiga mål men också med snabba innovationer parallellt.
 • Vi behöver bygga en kultur där det är välkommet med innovationer, att testa nytt samt att våga misslyckas.
 • Vi kan inte göra mer av det vi redan gör idag utan behöver se på olika lösningar, det är lätt att fastna i sitt eget begränsade tankemönster. Vi behöver bli bättre på att bjuda in den yngre generationen till dialog kring vår digitala utveckling då de har mycket nyttig input att komma med.
 • 67% av tvååringarna använder internet regelbundet – det är deras förväntningar vi ska möta så småningom.
 • Att digitalisera har inget syfte i sig utan det är verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg eller hjälpmedel som är målet.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter