Inspirationsföreläsningar

Youtube är en bra källa till inspiration. Här finns många föreläsningar inom området digitalisering som kan inspirera och motivera till att testa nytt. Här presenterar vi ett litet axplock med spännande föreläsningar. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter