Dricksvatten

Dricksvattnet inom VA-verksamhetsområdet i Oxelösund kommer från den med Nyköping gemensamma vattentäkten vid Högåsen. Vattnet leds via vattentornet i Nyköping vidare till vattentornet i Oxelösund. Därifrån går vattnet ut i distributionsanläggningen i Oxelösund.

Det är Oxelö Energi AB som sköter dricksvattenanläggningen. Mer detaljerad information om vattenkvalitet och aktuella provtagningsprotokoll finns på Oxelö Energis hemsida.

Dricksvatten räknas som ett livsmedel. Det är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund som är kontrollmyndighet avseende dricksvattnet i Oxelösund.

Hårdhet, fluorhalt och pH-värde
Dosering av tvätt- och diskmedel är beroende av vattnets hårdhet. Hårt vatten kräver högre dosering medan mjukt vatten kräver lägre dosering. Dosera rätt genom att följa disk- och tvättmedelfabrikantens anvisningar på förpackningen. I Oxelösund är hårdheten ungefär 7 ºdH (tyska hårdhetsgrader), fluoridhalten 0,71 mg/liter och pH-värdet 8,0.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter