Detaljplan för Vildvinet 2

Syftet med detaljplanen är att medge ändrad användning för i huvudsak bostäder i den sydöstra delen av det som tidigare varit Folkets Hus. Detaljplanen omfattar Cupols nöjeslokaler, samlingssalar, Rådsalen och teatern/biografen Tärnan vilka stod färdiga år 1956. Sedan tidigare finns en detaljplan (P13/2, plannr: 1856), laga kraft-vunnen år 2013, för den nordvästra delen (kontorsdelen från år 1976) av fastigheten Vildvinet 2, vars syfte även den var att medge ändrad användning till bostäder.

Mot bakgrund av byggnadens arkitekturhistoriska värde syftar planen även till att bevara de element som utgör värdet med särskilda q-bestämmelser.

Detaljplanen i sin helhet hittar du under Mer information till höger.

Detaljplanen medger en påbyggnad i byggnadens bakkant, här sedd från sydost.


Var finns ärendet i planprocessen?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag.

  • Samråd pågick mellan 14 mars och 5 april.
  • Granskning pågick mellan den 13 juni och 9 juli.

Detaljplanen godkändes i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-21. Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2018-04-04 och vann laga kraft 2018-04-30.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter