Var finns ärendet i planprocessen?

Ändringen av Stadsplan för Baraområdet vann laga kraft 2019-05-02.


Ändring av Stadsplan 04-OXS-93 Baraområdet

Syftet med ändringen är att inom ett markerat område justera högsta tillåtna byggnadshöjd från 6 till 9 meter. Gränsen för industriområdet ändras också för att överensstämma med hur fastighetsregleringen har skett i området. Det innebär att industrianvändningen utökas något mot väg 53. Därutöver tillkommer en möjlighet att uppföra en transformatorstation inom industriområdet. 

Ändringen görs inom befintlig stadsplan och ingen ny plankarta behöver därför upprättas. I övriga delar gäller stadsplanen precis som tidigare.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter