Gällande detaljplaner

Detaljplaner

Oxelösunds kommuns mål är att växa och med detta krävs exempelvis nya bostäder. Men innan byggandet kan börja behövs ofta en detaljplan.

En detaljplan kan ha olika omfattning men oftast reglerar den en mindre del av kommunen såsom ett kvarter eller några fastigheter.
Till skillnad från översiktsplanen är en detaljplan ett juridiskt bindande dokument som kan reglera mark- och vattenområden. Enkelt beskrivet är en detaljplan en karta med text som beskriver vad, var och hur marken skall användas.

De handlingar som hör till en detaljplan är en karta över det område som ska regleras (plankarta) med tillhörande bestämmelser för att kunna uppnå lämplig användning.
En beskrivning av hur planen ska tolkas och genomföras (planbeskrivning) skall fungera som ett stöd till själva detaljplanen. Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande till skillnad från detaljplanen med dess bestämmelser.

Du som medborgare har alltid möjlighet att vara med och påverka planeringen av de projekt som är aktuella i Oxelösunds kommun. Under kommunens planarbete och pågående finns information om det finns planer som du kan vara med och påverka.

Om du vill veta mer om själva processen vid skapandet av en detaljplan så finns information detta under rubriken planprocessen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter