Fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård

Varför en översiktsplan för skärgården?

Syftet med översiktsplanen är att ange riktlinjer och strategier för Oxelösunds framtida skärgårdsmiljö. Planen ska lyfta fram och säkerställa viktiga kvaliteter i skärgården. När planen är färdig kommer den bidra till ett samlat kunskapsunderlag för att vägleda och förenkla framtida tillståndsprövningar.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter