Fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård

Varför en översiktsplan för skärgården?

Syftet med översiktsplanen är att ange riktlinjer och strategier för Oxelösunds framtida skärgårdsmiljö. Planen ska lyfta fram och säkerställa viktiga kvaliteter i skärgården. När planen är färdig kommer den bidra till ett samlat kunskapsunderlag för att vägleda och förenkla framtida tillståndsprövningar.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Lina Lindström
Planarkitekt
lina.lindstrom@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt
moa.ohman@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter