Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Genom översiktsplanen kan behovet av ökad detaljeringsgrad eller redovisning av ställningstaganden i större skala uppstå och då arbetas en fördjupning av översiktsplanen fram för ett begränsat område. Fördjupningar kan vara tematiska, där ett visst ämnesområde studeras, eller geografiska, där ett begränsat område av kommunen studeras. För en FÖP gäller samma krav på förfarande och innehåll som den kommunomfattande översiktsplanen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Lina Lindström
Planarkitekt
lina.lindstrom@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt
moa.ohman@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter