Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Genom översiktsplanen kan behovet av ökad detaljeringsgrad eller redovisning av ställningstaganden i större skala uppstå och då arbetas en fördjupning av översiktsplanen fram för ett begränsat område. Fördjupningar kan vara tematiska, där ett visst ämnesområde studeras, eller geografiska, där ett begränsat område av kommunen studeras. För en FÖP gäller samma krav på förfarande och innehåll som den kommunomfattande översiktsplanen.


Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter