Detaljplan för del av Oxelö 7:60 i Oxelösunds hamn

Samråd pågick till och med 2018-07-23.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggandet av en anläggning för flytande naturgas (LNG) inom hamnområdets östra del. I anläggningen omvandlas kyld och flytande gas till gasform som  då kan användas som bränsle i exempelvis SSAB:s tillverkningsprocess.

LNG är en lukt- och giftfri produkt som avdunstar vid kontakt med vatten. Då flytande naturgas också tar mindre plats är det i flytande form som gasen kommer transporteras och lagras.

Genom anläggningen kommer naturgas, ett av de renaste fossila bränslena som finns, och biogas att gradvis kunna ersätta de nedsmutsande kolhögarna i Oxelösunds hamn. Utan kol i tillverkningsprocessen kommer också SSAB:s koldioxidutsläpp att kunna minska rejält.

En miljöprövning av projektet görs av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län till denna är detaljplanen som Oxelösund kommun nu tar fram ett viktigt underlag. Sandvikshamnen kommer att anpassas till LNG-terminalen genom att bryggor flyttas längre österut i hamnområdet. 


Var finns ärendet i planprocessen?

Samråd pågick till och med 2018-07-23. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter