Pågående detaljplaner:

Pågående planer:

Detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft:

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Lina Lindström
Planarkitekt
lina.lindstrom@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt
moa.ohman@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter