Kommunens planarbete

Kommunen planerar för hur framtidens Oxelösund skall se ut. Denna utveckling sker bland annat genom översikts- och detaljplanering. Du som medborgare har alltid möjlighet att vara med och påverka planeringen av de projekt som är aktuella i Oxelösunds kommun.

I menyn kan du hitta information om aktuella planer, vad som är på gång just nu samt förklaring till hur planprocessens skeden med dess olika dokument fungerar.

Pågående detaljplaner


Översiktsplan Oxelösund 2030

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Oxelösunds kommun. Planen ska visa kommunens vision år 2030. Den 13:e juni antogs Översiktsplanen av Kommunfullmäktige. Om ingen överklagar beslutet att anta planen vinner den laga kraft 2018-07-11 Läs mer här.


Oxelösunds skärgård 2030

Kommunen har antagigt en fördjupad översiktsplan över Oxelösunds skärgård 2030. Planen beskriver kommunens vision om den framtida skärgården som innefattar kommunens öar med undantag från Femöre och Jogersö. Planen vann laga kraft 2018-05-02. Läs mer här.


Ansöka om ny detaljplan

Som medborgare har man möjlighet att ansöka om en ny detaljplan eller att få en gällande detaljplan ändrad. Läs mer om hur du som medborgare går tillväga under fliken Planprocessen i menyn till vänster.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter