Kommunens planarbete

Kommunen planerar för hur framtidens Oxelösund skall se ut. Denna utveckling sker bland annat genom översikts- och detaljplanering.

Du som medborgare har alltid möjlighet att vara med och påverka planeringen av de projekt som är aktuella i Oxelösunds kommun.
I menyn kan du hitta information om aktuella planer, vad som är på gång just nu samt förklaring till hur planprocessens skeden med dess olika dokument fungerar.

Pågående detaljplaner

Ny översiktsplan

Oxelösunds kommun håller just nu på att ta fram en ny översiktsplan. Läs mer under fliken översiktsplan i menyn till vänster.

Ansöka om ny detaljplan

Som medborgare har man möjlighet att ansöka om en ny detaljplan eller att få en gällande detaljplan ändrad. Läs mer om hur du som medborgare går tillväga under fliken planprocessen i menyn till vänster.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter