Fyren och havet

Fyren

Det vilar alltid en viss stämning över en fyrplats, få andra platser utövar samma fascination på oss och förmår att sätta vår fan­tasi i rörelse. Varje fyrplats har sin historia och sina hjältar. Ofta finns spännande berättelser nedtecknade i fyrvaktarens böcker men mycket sitter även i väggarna. Ofta presenteras fyrar med tekniska uppgifter om linselement och ljusstyrkor. En kort faktatext finns även här men stämningen och känslan för fyrplatsen måste du själv känna in.

Ta dig tid att sitta en stund vid fyren, blicka ut över havet och tänk dig 100 år tillbaka i tiden. Frammana bilder av den tidens sjömän, utan radar, telekommunikation eller andra moderna navigationshjälpmedel, frammana bilder av storm, dimma och mörker och den trygghet åsynen av fyrljuset eller ljudet från misten kunde ge.

Fyren på Femörehuvud byggdes år 1867 för inomskärsleden mellan Södertälje och Bråviken. Fyrvaktarehuset var rött med ett vertikalt vitt fält på långsidan, huset förlängdes 1922 och långsidan ut mot havet målades vit 1924. Den ursprungliga fyren var placerad i en utbyggnad på själva huset och var utrustad med en rovoljelampa. I slutet av 1800-talet ersattes rovoljelampan av en fotogenlampa med veke. Den fristående betongfyr som står här idag byggdes 1955 och utrustades med en AGA gaslykta. I samband med att fyren automatiserades 1955 så avbemannades fyrplatsen. År 1870 började man mistsignalera med en gonggong som år 1922 ersattes med en klockstapel. År 1940 ersattes mistklockan med en tyfon men klockan behölls alltid som reserv.

Fyren var i drift till 1972. Idag är det Föreningen Femörefortet som driver och bevarar fyr­platsen.

Mot öppet hav

Från fyrplatsen och från många andra ställen har du en här­lig utsikt ut över öppet hav. Området utanför Femöre heter Ramnöflagan och strax söder om den ligger Bråvikens mynning. Femörehuvud är den sydliga utposten av Sörmlands skärgård. Sörmlands skärgård omfattar cirka 4000 öar, holmar och skär. Den sammanlagda kuststräckan är cirka 50 mil lång. Denna skärgård skiljer sig från de i norr och söder genom att den är re­lativt smal. Den skogsklädda innerskärgården övergår här direkt till ytterskärgård med dess kala öar. Mellanskärgård saknas näs­tan helt. Sörmlands skärgård är en utpräglad urbergsskärgård med endast tunna jordlager på öarna. Skärgården är till stora delar oexploaterad.

Kontakt för sidan: Kommuncenter