Fågellivet

Fågellivet i området är mycket varierande och rikt. Regelbundet häckar här flera olika tättingar. Har du ögonen med dig och lite tur kanske du kan få syn på en kattuggla i någon av områdets gamla ihåliga ekar. Kattuggla häckar regelbundet här och då de är nattaktiva sitter de ofta hela dagarna och spanar lojt ut över nejden. Större och mindre hackspett, spillkråka och gröngöling är andra häckande fåglar du kan stöta på i gammelskogen. I den lilla insjön på västra Femöre kan du i vassen få höra och kanske även få syn på några av dess skygga invånare, till exempel rör­sångaren.

Från den 10 meter höga fyrklippan på Femörehuvud kan un­der flyttningstider ejder och alfågelsträcken komma nära. Här har man sett rariteter som vitnäbbad islom och praktejder. Vattnen och vikarna runt Femöre är viktiga året runt för många sjöfågelarter som till exempel vigg, ejder, knipa och storskrake. Uppgifter finns som visar att tättingar vid hård vind under sin flyttning mot norr söker skydd och rastar på Femörehuvud efter att de tagit sig över Bråviken.

Under vinterhalvåret samlas ofta stora flockar med bland an­nat salskrake, alfågel och trutar i det isfria hamninloppet. Dessa flockar lockar till sig havsörn och nästan årligen ses här även kungsörn. Mer sporadiska vintergäster är brunand, bergand, små­dopping, småskrake och tordmule.

Långt in på sommaren ses ejderungar med honor runt Femöres kust vilket indikerar häckning på fastlandet. Dessa är troligen en av de sista ejderhäckningarna längs Södermanlands fastlandskust.

Kontakt för sidan: Kommuncenter