Naturreservat

Det finns idag två naturreservat i Oxelösund.  Femöre på fastlandet och Fågelskär i skärgården.

En del aktiviteter kräver dispens från gällande reservatsföreskrifter. 

Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande dispensfrågor inom Femöre naturreservat respektive Länsstyrelsen i Södermanlands län gällande dispensfrågor på Fågelskär.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter