Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer.

I Oxelösunds kommun är Hävringe-Källskären, Furön, Hasselö-Bergö samt Femörehuvud Natura 2000-områden.

Tillstånd krävs för åtgärder som på ett betydande sätt påverkar Natura 2000-områdenas livsmiljöer eller som på ett betydande sätt stör områdenas arter utpekade enligt Natura 2000. I de allra flesta fall är det länsstyrelsen som prövar ärendet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter