Båtar

Förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar
Från 1 april är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Mer information hos Transportstyrelsen

Spola av båten på en spolplatta!
Båtbottenfärger begränsar effektivt påväxt av till exempel alger, musslor och havstulpaner på skrovet genom att läcka ämnen som är skadliga för vattenlevande växt- och djurarter.

Tyvärr påverkas även arter som färgerna inte syftar till att bekämpa, till exempel blåstången. På grund av detta kan användandet av båtbottenfärger bidra till att förorena vattnet och därmed hota den fina miljö som båtfolket söker sig till.

Vid höstupptaget rengörs många båtar med högtryckstvätt eller för hand. Tvättvattnet kan innehålla olja, färg, tungmetaller med mera. Om det inte finns någon anläggning som samlar upp och renar tvättvattnet är risken stor att de skadliga ämnena läcker ut till omgivningen och påverkar den marina miljön.

I Oxelösund finns det spolplattor hos Oxelösunds Båtvarv ABOxelösunds Motorbåtsklubb samt Saltö Marin KB. Se till att använda dig av en av spolplattorna nästa gång du spolar av båten.

Läs mer på Båtmiljö.se

Läs mer om Transportstyrelsens Miljöprogram för båtlivet deras hemsida.

Giftfri båtbotten - så här gör du

Här finns tips hur du kan undvika att använda giftiga båtbottenfärger.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Nyköping har tagit fram foldern - I love båtliv.
Ladda ner den här!

Båtmiljö.se har tagit fram en folder - skit inte i sjön!
Ladda ner den här!

Kontakt för sidan: Kommuncenter