Markanvisningar

Den här informationen riktar sig till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

En markanvisning ger enligt lag en intressent rätt att, under en begränsad tid och på vissa givna villkor, ensam få förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bostadsbebyggelse inom ett visst markområde.

Markanvisningen fullföljs senare, om givna villkor uppfylls, genom marköverlåtelse. I överlåtelseavtalet ställer kommunen krav på att byggnation ska utföras inom en viss tid. Om byggnation inte utförs enligt marköverlåtelseavtalet går köpet tillbaka.

Enligt svensk lag är kommunerna skyldiga att ta fram riktlinjer för kommunala markanvisningar. Om du som intressent vill veta mer om hur Oxelösunds kommun arbetar med markanvisningar så hittar du våra riktlinjer under Mer information. Anmäl gärna ditt intresse, så får du information om hur vi går vidare i arbetet med våra markanvisningar.

Pågående markanvisningar

Detaljplan för Stenvikshöjden

Detaljplanen är antagen i kommunfullmäktige men har ännu inte vunnit laga kraft. Beslut kommer att tas i kommunstyrelsen angående anvisningsmetod med mera.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Mark och exploatering

E-postadress mex@remove-this.oxelosund.remove-this.se 


Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 385 87

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 381 09

Kontakt för sidan: Kommuncenter