Starta livsmedelsverksamhet

Innan du startar en verksamhet där livsmedel hanteras ska den registreras hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Oxelösunds kommun. Läs mer i Steg för steg.

I broschyren lokalkrav för livsmedelsverksamheter kan du läsa mer om vilka krav som ställs på en livsmedelslokal.

Registrering

För de flesta livsmedelsföretag räcker det att verksamheten registreras. Endast så kallade animalieanläggningar ska godkännande prövas, vilket du kan läsa mer om nedan.

En registrering innebär att verksamheten får påbörjas utan att en bedömning görs först.

Livsmedelslagstiftningen gäller givetvis ändå och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att den följs i samband med inspektion eller revision. Verksamheten får starta två veckor efter det att anmälan inkommit eller när kommunen har beslutat om registrering. Av anmälnings-blanketten för registrering framgår vilka handlingar som ska medfölja.

Avgift
Registreringsavgiften motsvarar en timmes handläggningstid, och taxan är för närvarande 1000 kronor/timme. Från och med det år verksamheten påbörjas tas även en årlig avgift för kontroll ut. 

Godkännande
Innan verksamheter som är så kallade animalieanläggningar får starta, ska de godkännande prövas av Livsmedelsverket. Detta gäller anläggningar där animaliska livsmedel såsom kött, fisk, fjäderfä, ägg, och mjölk produceras och distribueras till andra livsmedelsanläggningar och för vilka EG-förordning 853/2004 om "fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung" är tillämpbar. Det finns undantag, så kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller Livsmedelsverket om denna typ av verksamhet är aktuell.

Mer information
På Livsmedelsverkets hemsida kan du hitta mer information om godkännande, registrering och lagstiftning, och deras "vägledning om godkännande och registrering" där det till exempel definieras vad ett  livsmedelsföretag är enligt livsmedelslagstiftningen. Det har även tagits fram branschriktlinjer för olika branscher som du hittar där.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter