Misstänkt matförgiftning

Om du har blivit sjuk av mat du köpt så är det viktigt att du anmäler det till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ring till kommunen (0155-38 000) och fråga efter en livsmedelsinspektör eller skicka en e-post till miljo@oxelosund.se.

Det vi behöver veta är var du har ätit och också vilka måltider du har ätit de senaste dygnen. Om ni är flera som har blivit sjuka, försök att ta reda på om det är fler måltider som har varit gemensamma. Ofta misstänker man bara den senaste måltiden. För vissa matförgiftningssjukdomar är inkubationstiden (tiden från det att man blir smittad till dess att man blivit sjuk) flera dagar eller längre.

När vi har fått in en anmälan om misstänkt matförgiftning gör vi ett besök på anläggningen. Vi kontrollerar faktorer som kan sättas i samband med en misstänkt matförgiftning som till exempel temperaturer, att personalen inte varit sjuk och att anläggningen har kontroll över vilka varor som köps in och hur länge de förvarats. Efter inspektionen bedömer vi hur ärendet ska följas upp och vilka eventuella krav som behöver ställas på anläggningen. Om det finns mat kvar från det aktuella tillfället så kan det bli aktuellt med provtagning. Vi kan däremot inte ta prover på mat som anmälaren förvarat hemma. Den hantering av maten som skett på annat håll kan vi inte belasta anläggningen/affären för. Om du vill veta hur det går med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter