Egenkontroll

Som livsmedelsföretagare har du ett ansvar att sälja och servera säkra och rätt märkta livsmedel. Du behöver därför utföra egen kontroll av din verksamhet.

För att kunna uppfylla dessa krav ska det finnas ett system för egenkontroll som är anpassat efter just din verksamhet. Företagets egenkontroll granskas vid revision eller inspektion samt vid prövning av ansökan om godkännande.

För att den egna kontrollen ska bli bra måste du först och främst tänka på hur du arbetar för att uppnå goda grundförutsättningar.

Grundförutsättningar
Goda grundförutsättningar är grunden för all livsmedelshantering. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner.

Följande områden utgör grunden för den egna kontrollen:

  • Personalens utbildning
  • Personlig hygien
  • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
  • Rengöring
  • Skadedjursbekämpning
  • Temperaturövervakning
  • Vattenkvalitet
  • Varumottagning
  • Information: märkning, redlighet
  • Spårbarhet 

Det är ofta tillräckligt med goda grundförutsättningar för att producera säker mat, men för alla verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel ska också en faroanalys göras.

Faroanalys och HACCP
Med hjälp av en faroanalys identifieras de faror och risker som är förknippande med livsmedelsproduktion och som inte elimineras eller minskas genom att kraven i grundförutsättningarna uppfylls.

För varje råvara och tillverkningssteg ska du tänka igenom vilka mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror som finns. När du har gjort det, vet du vilka faror som ni måste ha kontroll över. Om dessa faror inte kan kontrolleras med hjälp av grundförutsättningarna måste en HACCP-plan upprättas.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter