Ändrad eller upphörd verksamhet

När du säljer eller väljer att avsluta din verksamhet är det viktigt att du anmäler det så snart som möjligt till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta eftersom den som är registrerad på en verksamhet vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift även om verksamheten säljs eller stängs under året. När vi får in din anmälan om upphörande av verksamhet avregistreras din verksamhet ur kommunens livsmedelsregister för kontroll och den årliga avgiftsskyldigheten upphör. Blankett om upphörande av verksamhet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter