Lokala föreskrifter

Oxelösunds kommun har lokala ordningsföreskrifter och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala ordningsföreskrifter
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Renhållningsordning

En renhållningsordning består av avfallsplan och lokala föreskrifter. Nuvarande renhållningsordning för Oxelösunds kommun gäller från november 2017.

I avfallsplanen har kommunen identifierat mål för att minska mängden avfall och öka återvinningen. Planen har även mål för att underlätta för invånarna att hantera sitt avfall och för att minska miljöbelastningen.

Du kan läsa mer om målen i dokumentet Avfallsplan år 2017-2024 under Mer information.

Kontakt för sidan: Kommuncenter