I kommunens författningssamling finns de lokala ordningsföreskrifterna och de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Enligt lag ska varje kommun bestämma om detaljerade regler för renhållning och sophantering. Det görs i form av en renhållningsordning som beslutas av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen gäller från 2009-04-01.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Magdalena Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0155-383 61

Kontakt för sidan: Kommuncenter