Badvatten

Kommunens badplatser
Under sommaren tas regelbundet badvattenprover vid badplatserna på Jogersö, Stenvik och i Gästhamnen. Resultat från badvattenprovtagningen hittar du på Badplatsen. På Informationscentralen för Egentliga Östersjön kan du läsa mer om algblomning.

Hundbad
Det finns två officiella hundbadplatser i kommunen, en på Jogersö och en på Femöre.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Badplatsen (HaV & Folkhälsomyndigheten)
Informationscentralen för Egentliga Östersjön (Länsstyrelserna)

Kontakt för sidan: Kommuncenter