Vilda fåglar

Det händer att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får in klagomål om vilda fåglar. När många fåglar samlas i tätbebyggda områden uppstår störningsproblem genom att de för oväsen, och under häckningsperioden kan många fåglar uppträda aggressivt och attackera människor.

Fåglarna utgör i de allra flesta fall inte någon olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening, utan det är fastighetsägarens ansvar att se till att fåglar inte kan boa sig på byggnader och dylikt.

Tips till dig som störs: 

  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon
  • Gör tak och hängrännor otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar
  • Sköt kompost och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur

Även olika skrämselmetoder kan användas såsom rovdjursattrapper eller ljud som skrämmer fåglar. Ljus och rörelser kan också ha skrämmande verkan.

Sveriges ornitologiska förening - BirdLife Sverige, har tips på hur fåglar kan bekämpas utan att man dödar dem. Besök deras hemsida.

Matar du fåglar på din tomt?

Ett rikt fågelliv uppfattas många gånger som en viktig naturupplevelse för människor boende i tätorter. Vissa tycker det är vackert när fåglar sjunger, kraxar, skränar och kuttrar medan andra blir störda.

Kom ihåg att visa hänsyn mot dina grannar:

  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter