Katter

Katten är ett kärt husdjur för många människor, men för andra är den ett problem.

Som ägare är det viktigt att komma ihåg att katter liksom hundar, kan orsaka en del olägenheter för andra. Enligt miljöbalken ska husdjur förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Skador på planteringar, bilar och liknande egendomsskador räknas dock inte som en sådan olägenhet.

Enligt lagen om tillsyn över hund och katt ska katter hållas under sådan tillsyn, som krävs för att förebygga att de orsakar skador. Polisen ansvarar för att denna lag efterföljs.

Några goda råd till kattägare: 

  • Kastrera katten - En kastrerad katt blir lugnare och håller sig hemma mera. Han- och honkatter ska kastreras vid sex månaders ålder. Dels för att undvika oönskade kullar med sin hona eller att ens unghane vandrar iväg.
  • Ge katten P-piller - Om en honkatt ska användas i avel, kan man ge henne P-piller under de tider man vill förhindra ovälkomna kattungar.
  • Vaccinera katten - Låt veterinären vaccinera mot kattpest. Första gången vid 3 månaders ålder och därefter helst varje år.
  • ID-märk katten! Enligt Oxelösunds lokala ordningsföreskrifter ska katter vara märkta med chip eller tatuering eller bära halsband med ägarens namn, adressuppgifter och telefonnummer när de inte hålls i koppel.
  • Katt i koppel - Det går att träna en katt att gå i koppel om man börjar när den är liten.
  • Sommarkatt - Skaffa inte sommarkatt! Ta ansvar för katten året runt!

Problem med andras katter? 

  • Prata med kattägaren. Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten och vet inte om att den besvärar någon.
  • Vill du bidra till att minska problemen bör du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katten och kanske testa något avvisandemedel som finns att köpa i zoo-butiker.

Bortsprungna katter: 

  • Börja inte mata en främmande katt om du inte är beredd att själv ta hand om den! I lagens mening är den som matar en katt att anse som kattens ägare, och är då ansvarig för att ge katten all den tillsyn och omvårdnad den behöver.
  • Skulle din katt springa bort, eller om du hittar en herrelös katt, ska du i första hand kontakta polisen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter