Hundar

Hunden är för många människor till både nytta och nöje, men att vara hundägare är även förenat med vissa skyldigheter.

Tillsyn över hunden
Hundägare ska ha sådan tillsyn över sin hund att den inte orsakar skada eller obehag, och hundägaren är alltid ersättningsskyldig om hunden orsakar skada.

Generellt får en hund aldrig, även om det inte råder koppeltvång, springa lös okontrollerat. I lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun står vad som gäller beträffande koppeltvång för hundar och vistelse på allmänna platser. Enligt föreskriften ska hundar alltid hållas kopplade inom följande områden:

  • Järntorget
  • elljusspåret på Jogersö
  • badplatser
  • lekplatser
  • parkanläggningar
  • skolområden
  • begravningsplatser

Enligt jaktlagen och jaktförordningen ska hundar hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt under tiden 1 mars till 20 augusti. Det innebär inte automatiskt att hunden måste gå i koppel, men den måste stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Under övrig tid av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt när de inte används till jakt.

Plocka upp!
Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska förorening efter hundar plockas upp inom områden med detaljplan och läggas i därför avsedd behållare, eller tas med hem. 

Märkning och registrering av hundar
Enligt lag ska alla hundar i Sverige vara id-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register. ID-märkning innebär märkning genom tatuering eller mikrochip. Detta för att enklare kunna fastställa vem som äger en hund om hunden skadar någon/något eller orsakar en olycka. Det är också lättare att hitta ägare till upphittade hundar.

Herrelösa eller aggressiva hundar
Polismyndigheten ska i första hand kontaktas när det gäller frågor eller anmälningar som rör lösspringande eller aggressiva hundar.

Hundbad
Det är tillåtet för husse och matte att ta med sig sin hund till kommunens badplatser under förutsättning att den är kopplad. Om din hund behöver bada finns det dessutom särskilda hundbadplatser på Jogersö (pdf) respektive Femöre (pdf). Badplatserna är tydligt skyltade från respektive parkering. Hundbaden är från klippor som är lätt sluttande så det är möjligt för hunden att gå ner i vattnet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter