Djur inom detaljplanelagt område

Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att hålla följande djur inom detaljplanelagt område:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Anledningen till att detta behöver prövas är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannarna. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig. Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor. Innan tillstånd ges måste grannarna höras. Vid hållande av höns har förvaltningen som policy att du behöver höra grannar inom 50 meter från din tomtgräns.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter