Delprojekt Stadsodling

Kommunen har mottagit 300 000 kr från Boverket för stöd till utemiljöer som ska gå till ett projekt för stadsodling på Frösängs gärde.

Oxelösunds kommun vill, tillsammans med frivilliga medborgare och boende i närområdet, genomföra ett projekt med stadsodling på Frösängs gärde.  Projektet ska främja integrationen. Detta genom att skapa en mötesplats där människor med olika bakgrunder kan mötas i odlingsintresset.

För tillfället har projektet 3 fasta förutsättningar, dessa är följande:
1. Den platsen som är utpekad till odlingsanvändning.
2. Att området ska utgöra någon slags odlingsfunktion.
3. Det ska finnas möjlighet till ytterligare aktivitet, kopplat till kultur eller lek. 

Tanken är att medverkande personer tillsammans med kommunen ska arbeta fram hur odlingen ska fungera och hur odlingsfunktionen ska se ut. Är du intresserad av att medverka i projektet? Hör då av dig till Moa Öhman eller Göran Deurell på Oxelösunds kommun eller mejla plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se så kontaktar vi dig.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter