Anlägga pool

För nedgrävd pool där vattennivån är i marknivå krävs normalt inte bygglov.  Om du anlägger pool helt eller delvis ovan mark krävs bygglov. För pool som ska placeras i sluttande terräng krävs alltid bygglov. 

Tänk på:

  • att det kan behövas marklov för grävarbeten.
  • att det krävs tillstånd från Polisen för sprängning.
  • att om en pool ska placeras närmare än 100 meter (vid utökat strandskydd 300)  till stranden krävs även strandskyddsdispens.
  • att även om det inte behövs något lov för poolen kan det behövas det för andra åtgärder som t.ex. plank, mur eller altan.
  • att pooltak som är över 60 cm kräver bygglov.
  • att vid anläggning av pool är ägaren skyldig att anordna skyddsanordningar så att risken för olycksfall begränsas. Läs mer om barnsäker pool här.

Tömning till kommunalt spillvatten är tillåtet. För detaljer kring tömning av pool kontakta Oxelöenergi (oxeloenergi.se, besöksadress: Sjögatan 28, telefon: 0155-388 00).

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter