Beställning av kartmaterial och mättjänster

Beställ av Kartenheten på Nyköpings Kommun.  

Västra Kvarngatan 35
611 32 Nyköping
0155-24 83 22

kartenheten@remove-this.nykoping.remove-this.se

Kartenheten utför mätningsuppdrag i anslutning till Nyköpings och Oxelösunds kommuners verksamhet, ofta med anknytning till bygglovs- eller detaljplaneprocesserna. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter