Svartbygge, olovligt byggande

Att påbörja en byggnation utan bygglov och startbesked kan bli dyrt.

Utför någon en åtgärd, som kräver någon form av lov eller starbesked, innan det beviljats ska byggsanktionsavgift tas ut. Avgiften har bestämts av regeringen och grundar sig på prisbasbeloppet för det aktuella året.

Det är heller inte tillåtet att flytta in/ta i anspråk byggnationen innan slutbesked beviljats av kommunen.

Om du har byggt något utan lov får du chans att återställa åtgärden innan kommunen beslutar om byggsanktionsavgift. Om du gör det behöver du inte betala avgiften.

Söka bygglov i efterhand

Du har också möjlighet att söka bygglov i efterhand. Även om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du betala byggsanktionsavgiften.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter