Grannars möjlighet att påverka

Bygger du inom ett område med detaljplan och inte följer planens bestämmelser eller om du bygger något som påverkar omgivningen utanför planlagt område ska dina grannar få möjlighet att framföra sina åsikter.

Kommunen skickar information till berörda grannar som ges möjlighet att yttra sig i ärendet innan kommunen fattar beslut. Detta är lagstyrt i plan- och bygglagen. 

Efter att beslutet är taget meddelar kommunen detta och alla sakägare har då möjlighet att inom en viss tid överklaga beslutet.

Om ingen överklagar vinner beslutet Laga kraft. Det innebär att bygglovet inte längre kan överklagas.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter