Avgifter och taxor

Tanken bakom taxan är att den ska täcka den totala arbetsinsatsen kommunen gör när vi hanterar din kostnad. Taxan är uppbyggd av flera faktorer och baseras i grunden på prisbasbelopp som varje år fastställs av Statistiska centralbyrån.

Den faktor som används i vår taxa är en tusendels prisbasbelopp (mPBB). Vidare finns faktorerna HF1 och HF2, den första faktorn gäller för bygglov och den andra för startbesked. Det finns även en faktor som heter OF som baseras på åtgärdens storlek. Faktorn N fastställer kommunerna själva, Oxelösund har den lägsta (1,0). 

Oxelösunds kommun håller i dagsläget på att ta fram en ny taxa som baserar sig på de senaste riktlinjerna från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den är tänkt att börja gälla från 2017.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Observera att det i taxan även ingår prisuppgifter gällande plan- och mätfrågor.

Kontakt för sidan: Kommuncenter