Buller

Buller kan sägas vara allt ljud som är oönskat. Vad som upplevs som buller kan variera från person till person, men vanligt är att många störs av ljud från trafik, fläktar, ventilationsanläggningar och hög musik. Buller kan ge upphov till sömnproblem, stress och ibland även hörselskador.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för buller i bostäder och Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller utomhus. Om ett riktvärde överskrids kan det leda till störningar. Den som driver en verksamhet som ger upphov till buller som kan verka störande ska ta hänsyn till de riktvärden som finns.

Om du störs av buller ska du i första hand själv kontakta den som har verksamheten som bullrar för att försöka komma till rätta med problemet. Får du inget gehör för dina synpunkter kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter