Eldning

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kontakta alltid Sörmlandskustens räddningstjänst om du är osäker på om det är lämpligt att elda eller ej.

Kontakt

Brådskande? Ring 112

Sörmlandskustens räddningstjänst
611 83 Nyköping

Besöksadress: Jägarhållet 1

Telefon växel: 0155-24 75 10
raddningstjansten@remove-this.nykoping.remove-this.se

Jourhavande insatsledare 
Telefon: 0155-24 75 18

Kontakt för sidan: Kommuncenter