Eldning

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kontakta alltid Sörmlandskustens räddningstjänst om du är osäker på om det är lämpligt att elda eller ej.

Kontakt

Akut? Ring 112

Sörmlandskustens räddningstjänst

Besöksadress
Jägarhållet 1
611 39 Nyköping

Postadress
Nyköpings kommun
Sörmlandskustens räddningstjänst
611 83 Nyköping

Telefon 0155-24 75 10
raddningstjansten@remove-this.nykoping.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter