Lediga tomter Lastudden

Lastudden etapp 3

- Stjärnholm 5:23

Tomtens storlek: 1571m²

Byggrätt: Mer information kommer

Lastudden etapp 4

- Stjärnholm 5:206

- Stjärnholm 5:209

- Stjärnholm 5:210

- Stjärnholm 5:211

Tomternas storlek: 1555-2514m²

Byggrätt: Mer information kommer

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Jens Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Mobil: 0155-381 09 
jens.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se
maria.malmberg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter