Inskogen

Kv Granskogen och Utsikten
Exploatering av Inskogen påbörjades redan 1980 och omfattar idag cirka 80 villatomter. Ett antal nya villatomter har skapats för fördelning. Området Inskogen är ett naturnära område som ligger 6 km från Oxelösunds centrum och 8 km från Nyköpings centrum. Närheten till skola och förskola gör att det är ett attraktivt område. 

Tomternas storlek: 849-1409 m².

Byggrätt: Högsta tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnad är 150 m² och för gårdsbyggnad 50 m². Högsta tillåtna våningsyta för soutterängbyggnad är 200m². Byggnaderna får vara högst en våning, högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 m och för gårdsbyggnad 2,5 m.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155 380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Köp av tomt
Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 385 87

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 381 09

Anmälan till tomtkön
Kommuncenter
Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter