Inskogen

Kv Granskogen och Utsikten
Exploatering av Inskogen påbörjades redan 1980 och omfattar idag cirka 80 villatomter. Ett antal nya villatomter har skapats för fördelning. Området Inskogen är ett naturnära område som ligger 6 km från Oxelösunds centrum och 8 km från Nyköpings centrum. Närheten till skola och förskola gör att det är ett attraktivt område. 

Tomternas storlek: 849-1409 m2.

Byggrätt: Högsta tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnad är 150 m2 och för gårdsbyggnad 50 m2. Högsta tillåtna byggnadsarea för soutterängbyggnad är 200 m2. Byggnadsareorna får fördelas mellan en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad. Byggnaderna får vara högst en våning, högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 m och för gårdsbyggnad 2,5 m.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Jens Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Mobil: 0155-381 09 
jens.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se
maria.malmberg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter