Vanliga frågor och svar gymnasium, folkhögskola och komvux

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör gymnasium, komvux och folkhögskola i Oxelösunds kommun. 

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att ta kontakt med oss på Kommuncenter, telefon 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se

 

Hur ansöker jag om ett skolkort när jag börjar på gymnasiet?
Du som är berättigad till skolkort (folkbokförd i Oxelösund och studerar på heltid på ett gymnasium eller folkhögskola i Södermanland) får skolkortet skickat hem till dig under sommaren. Du behöver alltså inte ansöka via någon ansökningsblankett. Skolkortet gäller under hela din studietid. 

 

Vad gäller för skolkortet?
Skolkortet berättigar till tre resor om dagen måndag-fredag. 

Under hösten 2016 införde Sörmlandstrafiken ett nytt biljettsystem. Du kan läsa om vad som gäller för busskortet på www.sormlandstrafiken.se För frågor om det nya biljettsystemet kontakta Sörmlandstrafiken. 

 

Sörmlandstrafikens kundcenter
Telefon 0771-22 40 00
kundservice@remove-this.sormlandstrafiken.remove-this.se

 

Hur gör jag om jag tappat mitt skolkort?
Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget). Där kvitterar du ut ett nytt skolkort mot gällande taxa.

 

Hur gör jag om mitt skolkort har gått sönder?
Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) och får ett nytt skolkort mot att du visar upp det trasiga skolkortet.

 

Hur gör jag om mitt skolkort blivit stulet?
Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) och får ett nytt skolkort mot att du kan uppvisa en polisanmälan.

 

Hur gör jag om skolkortet blir omhändertaget av Sörmlandstrafikens kontrollant på grund av att det saknar ifyllda uppgifter på baksidan?
Kortet är personligt och en värdehandling. Det ska vara försett med textat namn på baksidan. Med kommun avses den kommun skolan är placerad i.  Det sker regelbundna kontroller av korten på bussarna och kort som inte är försedda med rätt uppgifter omhändertas av Sörmlandstrafiken. Nytt skolkort kan kvitteras ut hos Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) mot gällande taxa.

 

Hur gör jag om jag vill studera och resa till skola utanför Södermanlands län?
Du ansöker om resebidrag på blanketten Ansökan om resebidrag /kontant ersättning till höger på denna sida under Relaterade dokument. Resebidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, vilket för närvarande är 1477:-/månad. Bidraget betalas ut i september och i januari. Resebidrag betalas inte ut för augusti och juni. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv när du är myndig.

Du kan inte få både inackorderings- och resebidrag samtidigt.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar resebidraget. Vid studieavbrott, inackordering, flytt från kommunen eller om du inte uppfyller kraven för resebidraget kontakta Oxelösunds kommun. Om du tar emot resebidraget utan att ha rätt till det är du skyldig att omgående betala tillbaka beloppet. 

 

Hur gör jag om jag vill studera på skola utanför Södermanlands län och söka inackorderingsbidrag?
Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning: 

  • att du är folkbokförd i Oxelösund
  • att du studerar på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller påbyggnadsutbildning som finansieras med statliga medel
  • att du studerar på heltid 
  • att du studerar utanför Södermanlands län
  • att du är under 20 år (Bidrag ges till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år)
  • att du inte samtidigt söker resebidrag eller busskort 

Ansökan hittar du till höger på denna sida under information.

Vid studier inom länet görs en individuell bedömning. Vid sådana omständigheter ska detta styrkas av intyg från läkare, psykolog, kurator, specialpedagog eller annan befattningshavare som väl känner till elevens behov.  

 

Fristående utbildning med annan än kommunal huvudman
Elever som ska studera vid folkhögskola, fristående skola eller riksinternat ska söka inackorderingsbidrag hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden. 

 

Bidragets storlek och utbetalning
Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, se vår hemsida för mer information. Det totala bidraget för höstterminen betalas ut i september och avser månaderna september till och med december. Motsvarande för vårterminen betalas ut i december och avser januari till och med maj. Bidrag betalas inte ut under juni, juli och augusti. Retroaktivt bidrag utbetalas för högst den termin då ansökan inlämnas. Är eleven myndig betalas bidragit ut direkt till eleven och om eleven är omyndig betalas det ut till vårdnadshavare. 

Förändringar som påverkar inackorderingsbidraget skall anmälas till Oxelösunds kommuns utbildningsförvaltning. Exempelvis vid utbetalning av resebidrag, studieavbrott, byte av folkbokföringsadress vid flytt till annan kommun eller om du inte uppfyller övriga krav för inackorderingsbidrag. Om du tar emot inackorderingsbidrag utan att ha rätt till det kommer du att bli återbetalningsskyldig.

Ansökan skickas till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösunds kommun

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter