Vanliga frågor och svar gymnasium, folkhögskola och komvux

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör gymnasium, komvux och folkhögskola i Oxelösunds kommun. 

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att ta kontakt med oss på Kommuncenter, telefon 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se

 

Hur ansöker jag om ett skolkort?
Du som är berättigad till skolkort (folkbokförd i Oxelösund och studerar på heltid på ett gymnasium eller folkhögskola i Södermanland) får skolkortet skickat hem till dig under sommaren. Du behöver alltså inte ansöka via någon ansökningsblankett.

 

Vad gäller för skolkortet?
Under hösten 2016 inför Sörmlandstrafiken ett nytt biljettsystem som innebär en del förändringar. Du kan läsa om de nya skolkorten på sormlandstrafiken.se För frågor om det nya biljettsystemet kontakta Sörmlandstrafiken. 

 

Sörmlandstrafikens kundcenter
Telefon 0771-22 40 00
kundservice@remove-this.sormlandstrafiken.remove-this.se

 

Hur gör jag om jag tappat mitt skolkort?
Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget). Där kvitterar du ut ett nytt skolkort mot gällande taxa.

 

Hur gör jag om mitt skolkort har gått sönder?
Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) och får ett nytt skolkort mot att du visar upp det trasiga skolkortet.

 

Hur gör jag om mitt skolkort blivit stulet?
Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) och får ett nytt skolkort mot att du kan uppvisa en polisanmälan.

 

Hur gör jag om skolkortet blir omhändertaget av Sörmlandstrafikens kontrollant på grund av att det saknar ifyllda uppgifter på baksidan?
Kortet är personligt och en värdehandling. Det ska vara försett med textat namn, födelsedata, gymnasieskola och kommun på baksidan. Med kommun avses den kommun skolan är placerad i.  Det sker regelbundna kontroller av korten på bussarna och kort som inte är försedda med rätt uppgifter omhändertas av Sörmlandstrafiken. Nytt skolkort kan kvitteras ut hos Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) mot gällande taxa.

 

Kan jag få kontant ersättning i stället för skolkort?
Har du beviljats skolkortet kan du få motsvarande summa i kontant ersättning. Ersättningen betalas ut en gång per termin. Ansökan görs per läsår på blanketten Ansökan om resebidrag/kontant ersättning i stället för skolkort för elever på gymnasium, folkhögskola och komvux. Ansökan om resebidrag /kontant ersättning finns till höger på denna sida under Relaterade dokument.

 

Hur gör jag om jag vill studera och resa till skola utanför Södermanlands län?
Du ansöker om resebidrag på blanketten Ansökan om resebidrag /kontant ersättning till höger på denna sida under Relaterade dokument. Resebidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, vilket för närvarande är 1477:-/månad. Bidraget betalas ut i september och i januari. Resebidrag betalas inte ut för augusti och juni. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv när du är myndig.

Du kan inte få både inackorderings- och resebidrag samtidigt.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar resebidraget. Vid studieavbrott, inackordering, flytt från kommunen eller om du inte uppfyller kraven för resebidraget kontakta Oxelösunds kommun. Om du tar emot resebidraget utan att ha rätt till det är du skyldig att omgående betala tillbaka beloppet. 

 

Hur gör jag om jag vill studera på skola utanför Södermanlands län och det är för långt att resa?
Behöver du bo inackorderad för att kunna genomföra dina studier för att det till exempel tar mycket lång tid att resa till skolan har du möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag. 

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning: 

  • att du är folkbokförd i Oxelösund
  • att du studerar på gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning som finansieras med statliga medel
  • att du studerar på heltid 
  • att du har en lång resväg till skolan. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. En enkelresa som tar minst en och en halv timme brukar anses som lång. 
  • att du fyller max 20 år till och med utgången av det första kalenderhalvåret
  • att du inte samtidigt söker resebidrag 

Ansökan hittar du till höger på denna sida under Relaterade dokument.

 

Om du ska studera vid folkhögskola, fristående skola eller riksinternat ska du söka inackorderingstillägg hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, för närvarande 1483 kronor/månad. Bidraget betalas ut i september och i december. Bidrag betalas inte ut för augusti och juni månad. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv när du är myndig.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar inackorderingsbidraget. Om du avbryter studierna, resebidrag, byte av folkbokföringsadress till annan än i Oxelösunds kommun eller om du inte uppfyller kraven för inackorderingsbidraget. Om du tar emot inackorderingsbidrag utan att ha rätt till det är du skyldig att omgående betala tillbaka beloppet.

Ansökan skickas till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81  Oxelösunds kommun

Kontakt för sidan: Kommuncenter