Vanliga frågor och svar grundskola

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör grundskola i Oxelösunds kommun. 

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att ta kontakt med oss på Kommuncenter, telefon 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se 

 

Har en elev som är folkbokförd i Oxelösunds kommun rätt till skolskjuts till annan skola än den skola som kommunen har placerat eleven i?
Nej, huvudregeln är att rätten till skolskjuts avser resor mellan folkbokföringsadressen och den skola som kommunen har placerat eleven i.

 

Hur vet jag om mitt barn har rätt till skolskjuts inom Oxelösunds kommun?
För att en elev ska beviljas skolskjuts vintertid (1 november-31 mars) ska eleven ha minst 4 kilometer mellan bostad och skola. Ett avstånd på 5,5 kilometer eller längre mellan bostad och skola berättigar till skolskjuts hela läsåret. Svåra trafikförhållanden såsom obevakad järnvägsövergång berättigar också till skolskjuts hela läsåret. Bedömning av särskilda omständigheter såsom funktionsnedsättning görs individuellt.

En ansökan om skolskjuts ska alltid göras. Blankett finns här

Rätten till skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidshem. Elever som har behov av skolskjuts mellan Peterslundsskolans fritidshem och Stenviks förskola (omsorg på obekväm arbetstid) måndag till och med fredag är undantagna.

Läs mer om skolskjuts i Oxelösunds kommun här.

 

Vilka regler gäller för skolskjuts vid växelvis boende?
Elever som bor växelvis hos sina föräldrar inom Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler, om båda föräldrarna är folkbokförda i Oxelösunds kommun. 

Vid växelvis boende utanför Oxelösunds kommun gäller följande: Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt gällande avståndsregler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Oxelösunds kommun.

 

Får jag välja vilken skola jag vill gå i?
Elev skolplaceras i det upptagningsområde där han/hon är folkbokförd men kan välja att gå i en annan skola i mån av plats. Kontakta rektor för den aktuella skolan för mer information. För mer information om upptagningsområden se länk för upptagningsområden i menyn till vänster under fliken grundskola. 

Vill du välja en skola i en annan kommun och fortfarande vara folkbokförd i Oxelösund kontakta både din nuvarande skola och den nya för mer information. 

 

Får jag gå i en skola i Oxelösund om jag är folkbokförd i annan kommun?
Ja, men kontakta rektor på den aktuella skolan först för att höra om det finns plats. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter