Oxelöskolan

Oxelösund växer! En ökad inflyttning medför större tryck på de kommunala verksamheterna och framförallt behovet av nya platser i skola och förskola. Det tar vi höjd för genom att planera för en ny förskola och skola i innerstaden. 

Den nya förskolan och skolan ska vara anpassbar så att den klarar snabba förändringar av befolkningen. Den ska också inrymma särskola för årskurserna ett till sex och den kommunala musikskolan. 

Nu har projektet kommit så långt att det dags att göra tomten byggklar. Skolan byggs tillsammans med NCC och byggstart är planerad till början av 2019. Skolan beräknas vara klar till årsskiftet 2020/2021. 

Under hösten 2018 kommer ett antal ledningar för bland annat vatten och avlopp att flyttas och tomten kommer att göras byggklar.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Pär Blom
Projektchef

 

Nyheter


Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna

Varför ska det byggas en ny skola?
Det har flyttat in många människor till Oxelösund. Flera av dem är...

Läs mer

D-skolans aktiva klassrum inspirerar till nya skolans inredning

Byggnationen av den nya skolan är i full gång. Samtidigt planeras det hur Oxelöskolan, som den nya...

Läs mer

Film från pålningen av Oxelöskolan

Nu pågår pålning inför bygget av Oxelöskolan. Den är det största byggprojekt som Oxelösunds kommun...

Läs mer

Pålning för nya skolan

Under hösten har tomten där den nya Oxelöskolan ska ligga förberetts, och nu är det dags för...

Läs mer

Nu är kontraktet för nya skolan undertecknat

Fredag 21 december undertecknades kontraktet för den nya skolan, Oxelöskolan, som ska byggas vid...

Läs mer

Elever fick inspiration till nya skolans skolgård

För att få inspiration till hur den planerade nya skolan/förskolans skolgård ska utformas fick...

Läs mer

Fortsatt utredning av ny förskola och skola i innerstaden

Den 12 mars i år beslutade kommunstyrelsen att ytterligare utreda förslaget om en ny förskola och...

Läs mer

Förslag till ny förskola och skola i innerstaden

För ett år sedan fattade kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en projektgrupp med uppgift att...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter