Ny förskola och skola i Oxelösund

Oxelösund växer! Vid årsskiftet 2015/2016 var vi 11 701 invånare i kommunen. En ökad inflyttning medför större tryck på de kommunala verksamheterna och framförallt behovet av nya platser i skola och förskola. Det tar vi höjd för genom att planera för en ny förskola och skola i innerstaden.

Den nya förskolan och skolan ska vara så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin. Den ska också inrymma särskola för årskurserna ett till fem och den kommunala musikskolan.

Ärendet har gått vidare till nästa etapp i projektplanen som innebär att göra en detaljprojektering av skolan för att ta fram ett underlag inför upphandling. I etapp två skall också detaljplanen granskas och antas. Skolan beräknas vara klar till hösten 2019.

Det är inte klart än vad skolan ska heta och Oxelösundarna får nu vara med och lämna förslag. Namnet ska omfatta den totala verksamheten, det vill säga både förskola och skola. 

Den som har ett förslag kan lämna det samt sitt namn, telefonnummer och mejladress till Kommuncenter eller mejla direkt till nyforskolaskola@remove-this.oxelosund.remove-this.se senast 31 januari 2017. Det slutliga namnet kommer att beslutas av styrgruppen för den nya förskolan och skolan under våren. 

 

 

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna

Varför ska det byggas en ny skola?
Det har flyttat in många människor till Oxelösund. Flera av dem är barnfamiljer och det har resulterat i att det finns för få platser kvar på grundskolorna idag. Samtidigt är Oxelö förskola i stort renoveringsbehov och D-skolans lokaler är inte anpassade för modern undervisning. Nybyggnationen gör innerstaden mer attraktiv och bygger ihop innerstaden och Frösäng till en mer sammanhållen stad. En ny skola och förskola är en investering och en stor satsning för framtiden!

Var ska den ligga? 
Den nya skolan ska ligga på Frösängs gärde nedanför Häggenkyrkan ungefär där den gamla Häggenskolan fanns.

När ska den vara klar?
Skolan beräknas vara klar till hösten 2019.

Vilka ska går där?
I första hand är det elever från D-skolans förskole- och skolområde som kommer erbjudas plats. Här kan du se upptagningsområdena.

Vilka årskurser?
Förskola till och med årskurs 5.

Hur ska den se ut?
Det blir en byggnad i två plan. Det blir separata skolgårdar för förskolan och skolan. Huvudentrén kommer att ligga mot Folkegatan. 

Vad ska den heta?
Det finns ännu inget namn på skolan. Allmänheten får vara med och lämna förslag! Den som har ett förslag kan lämna det samt sitt namn, telefonnummer och mejladress till Kommuncenter eller mejla direkt till nyforskolaskola@remove-this.oxelosund.remove-this.se fram till och med 31 januari 2017. Det slutliga namnet kommer att beslutas av styrgruppen för den nya förskolan och skolan under våren

Hur många barn ska gå där?
Den nya förskolan har plats för 110 barn och skolan 360 elever. Utöver det finns också plats för särskola och den kommunala musikskolan.

Hur kommer organisationen ser ut?
Rektor och förskolechef kommer ha ett nära samarbete då verksamheterna överlappar varandra i arbetslagen. Skolan är planerad utifrån fyra arbetslag som har ett nära samarbete. 

Det kommer att finnas idrottssal, slöjdsal och möjlighet till hemkunskapsundervisning på skolan. 

Hur kommer musikskolan se ut?
Musikskolan får fem övningsrum, en musiksal, en studio och tillgång till idrottssalen för större event.

Vem har ritat skolan?
LLP Arkitektkontor har ritat skolan och utemiljön är ritad av Cedervall arkitekter. 

Vem bygger?
Det är inte klart än vem som bygger. Upphandling av entreprenör kommer att ske våren 2017. Bygget planeras starta årsskiftet 2017/2018. Eftersom upphandlingen inte är klar är det svårt att säga exakt kostnad för investeringen, men uppskattningsvis 200-300 miljoner.

Vill du veta mer?
Har du frågor om skolan som du inte hittar svar på här är du välkommen att höra av dig på nyforskolaskola@remove-this.oxelosund.remove-this.se.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Pär Blom
Projektchef

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter