Modersmål /Hemspråk

Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Ännu ett syfte med ämnet modersmål är att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturer. 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas undervisning i detta språk om språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet eller om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning kan erbjudas om minst fem elever önskar det. När det gäller nationella minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddish) ska modersmålsundervisning enligt Skollagen erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper för att få modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen sker utanför skoldagen och kommer att vara på en eller ett par skolor i åldersblandade grupper åk 1-3/1-5 och 6-9. I stora språkgrupper kan ytterligare en grupp anordnas.  

Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk endast om lämplig lärare finns och om antalet elever är minst fem. Undervisningen i modersmålet är frivillig för eleverna, men om du har anmält barnet till undervisningen måste han/hon delta.  

Anmälan till modersmålsundervisning för kommande läsår sker på vårterminen (senast det datum som står angivet på blanketten) för deltagande från och med kommande hösttermin. Blanketter för anmälan finns under Relaterade dokument till  höger på denna sida. Ansökan lämnas till klassläraren eller skickas direkt till D-skolan. Även elever som redan deltar måste anmäla sig för kommande läsår. Vid skolstarten kontaktar läraren eleverna för att informera om tid och plats för lektionerna.

Vill du veta mer kontakta rektor för D-skolan Christer Lindahl, telefon 0155-385 47 eller 070-688 11 69.

Nyanlända

Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid. Nyanlända har en klassplacering och är integrerad i klassens undervisning samt med stöd i svenska språket (svenska som andra språk). 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 18

Telefon: 0155-380 00 (växel) 
utbildning@oxelosund.se 

Peter Rasmussen
Utbildningschef
Telefon: 0155-385 05
Peter Rasmussen 

Christer Lindahl
Rektor D-skolan
Telefon: 0155-385 47, 
070-688 11 69
Christer Lindahl

 

 

Relaterade dokument

PDF Ansökan modersmålsundervisning

Sidansvarig Peter Rasmussen

Kontakta Oxelösunds kommun
Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03
E-post: kommun@remove-this.oxelosund.se

Organisationsnummer: 212 000-0324

Besöksadress
Järntorget 7
613 81 Oxelösund

Postadress
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund