Inackorderingsbidrag

Behöver du bo inackorderad för att kunna genomföra dina studier för att det till exempel tar mycket lång tid att resa till skolan har du möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag. 

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning:

  • att du är folkbokförd i Oxelösund
  • att du studerar på gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning som finansieras med statliga medel
  • att du studerar på heltid 
  • att du har en lång resväg till skolan. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. En enkelresa som tar minst en och en halv timme brukar anses som lång. 
  • att du fyller max 20 år till och med utgången av det första kalenderhalvåret
  • att du inte samtidigt söker resebidrag

Ansökan hittar du till höger på denna sida under relaterade dokument och under länken Blanketter till vänster i menyn. 

Om du ska studera vid folkhögskola, fristående skola eller riksinternat ska du söka inackorderingstillägg hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Elever som i stället reser till och från skolor utanför Södermanland till exempel till Norrköping, Linköping eller Stockholm erhåller ett resebidrag.

Både rese- och inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, för närvarande 1 477 kr/månad. Det totala bidraget för höstterminen betalas ut i september och motsvarande för vårterminen i januari. Bidrag betalas inte ut för augusti och juni månad. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv när du är myndig.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar inackorderingsbidraget. Om du avbryter studierna, resebidrag, byte av folkbokföringsadress till annan än i Oxelösunds kommun eller om du inte uppfyller kraven för inackorderingsbidraget. Om du tar emot inackorderingsbidrag utan att ha rätt till det är du skyldig att omgående betala tillbaka beloppet.

 

Ansökan skickas till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81  Oxelösunds kommun

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter