Inackorderingsbidrag

När du bor och studerar på annan ort än din hemort kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag för din boendekostnad.

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att du:   

  • är folkbokförd i Oxelösund.
  • studerar på heltid på kommunal skola (gymnasieskola, gymnasiesärskola eller påbyggnadsutbildning) som betalas med statliga medel.
  • studerar utanför Södermanlands län. 
  • är under 20 år (Bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år). 
  • inte beviljats resebidrag eller busskort.

Elever som ska studera vid folkhögskola, fristående skola eller riksinternat ska söka inackorderingsbidrag hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden. 

Ansökan

Ansökan görs via vår e-tjänst inför varje nytt läsår. Ansökan ska fyllas i av vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Är eleven myndig ska han/hon ansöka själv.

Sista datum för ansökan om inackorderingsbidrag är 1 september. Vid utbildningsstart på vårterminen gäller 1 december som sista ansökningsdatum.

Vid ansökan om inackorderingsbidrag för studier inom länet görs en enskild bedömning. Vid sådana omständigheter ska detta styrkas av intyg från läkare, psykolog, kurator, specialpedagog eller annan befattningshavare som väl känner till elevens behov.

Bidragets storlek och utbetalning

Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. För aktuellt prisbasbelopp se länken till höger under Mer information. Det totala bidraget för höstterminen betalas ut i september och avser månaderna september till och med december. 

Bidraget för vårterminen betalas ut i december och avser januari till och med maj. Bidrag betalas inte ut under juni, juli och augusti. Är eleven myndig betalas bidragit ut direkt till eleven och om eleven är omyndig betalas det ut till vårdnadshavare. 

Förändringar som påverkar inackorderingsbidraget ska anmälas till Oxelösunds kommuns utbildningsförvaltning. Exempelvis vid utbetalning av resebidrag, studieavbrott, byte av folkbokföringsadress till annan kommun eller om du inte uppfyller övriga krav för inackorderingsbidrag. Om du tar emot inackorderingsbidrag utan att ha rätt till det kommer du att bli återbetalningsskyldig.

Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter via e-tjänst eller blankett, kontakta Kommuncenter 0155-380 00.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter