Hjälp för unga utan utbildning och arbete

Kommunala aktivitetsansvaret

Tillhör du gruppen 16-20 år och inte studerar på/har fullföljt en gymnasieutbildning omfattas du av kommunens aktivitetsansvar. Det innebär att Oxelösunds kommun kan hjälpa dig att slutföra dina gymnasiestudier.

Du omfattas av aktivitetsansvaret om du:

• har avslutat gymnasiet med endast ett studieintyg

• har avbrutit dina studier

• för närvarande går på ett introduktionsprogram

 

I första hand bör du vända dig till kommunens studie- och yrkesvägledare på Campus Oxelösund syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se för vägledning. 

 

Några möjliga vägar du kan ta mot en gymnasieexamen:

• Fortsatta studier på gymnasieskolan

• Vuxenutbildning på Campus Oxelösund

• Studier på Nyköpings folkhögskola

 

Andra projekt och möjligheter till stöd

Oxelösunds kommun arbetar huvudsakligen inom EU-projektet #jagmed och inom regeringens DUA-satsning (Delegationen Unga till Arbete).

 

#jagmed

#jagmed bekostas av Europeiska Socialfonden och är ett gemensamt projekt för ett 40-tal kommuner och landsting som samarbetar under Region Östra Mellansverige. Oxelösunds kommun deltar i projektet tillsammans med Nyköpings kommun. Syftet med #jagmed är att förebygga avhopp från skolan i åldrarna 16-24 år. Inom ramen för detta riktar Oxelösunds och Nyköpings kommuner på: 

• att stärka övergången mellan grundskola och gymnasieskola för att underlätta för gymnasieskolorna att hjälpa nya elever i ett tidigt skede på läsåret.

• att erbjuda lovskola för elever i årskurs 3 under höstlovet vecka 44.

• att erbjuda stöd via två ungdomssamordnare Anna Bjurenborg och Jessica Lundin som föräldrar och elever kan vända sig till när det gäller planering, studieteknik och samtalsstöd. 

• att uppföljningsarbetet stärks. Ökat samarbete mellan skolor och förvaltningar minskar riskerna för att ungdomar ”faller mellan stolarna”.

 

Delegationen Unga till Arbete (DUA)

Delegationen Unga till Arbete omfattar två initiativ från regeringen. Det rör sig om Utbildningskontrakt och Traineejobb.

 

Utbildningskontrakt 

• vänder sig till ungdomar 20-24 år som saknar gymnasieexamen. 

• är en skriftlig överenskommelse mellan ungdomen, kommunen och Arbetsförmedlingen.

• gör det möjligt att studera på heltid men även att kombinera studier på deltid med praktik.

 

Traineejobb

• riktar sig till ungdomar 15-24 år. Målgruppen är utvidgad till att omfatta nyanlända samt långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre.

• är i första hand för de med en slutförd gymnasieutbildning men saknar yrkeskurserna för det aktuella arbetet.

• koncentrera på bristyrken i välfärdssektorn (sjukvård, skola, fritidshem, funktionshinderomsorg och äldreomsorg).

• kombinerar utbildning på deltid med en anställning på deltid med lönesubvention för arbetsgivaren.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter