Gymnasiestudier på folkhögskola

Nyköpings folkhögskola erbjuder dig som är under 20 år och saknar en gymnasieexamen möjligheten att läsa in behörigheter för till exempel vidare studier på högskola eller universitet. Här kan du läsa mer.

Om du är under 20 år och studerar heltid på grund- eller gymnasienivå på folkhögskola har du möjlighet att söka ersättning för måltider och läromedel. Du ansöker på blanketten Ansökan om ersättning för måltider och läromedel för elever på folkhögskola som finns till höger under Relaterade dokument. Ny ansökan görs inför varje ny termin. För att läsa mer om vad som gäller vid ansökan se vår riktlinje under Relaterade dokument. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter